1. ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นในกรณีเครนเสีย

ข้อสันนิษฐานนี้มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานแจ้งอาการเสียได้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมอะไหล่ไปซ่อมแซม ด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น มิได้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้งานดำเนินการซ่อมแซมสินค้าเอง เพราะในระหว่างการรับประกันสินค้า ผู้ผลิตมีหน้าที่ต้องซ่อมแซมสินค้าให้ใช้งานได้ดีดังเดิมด้วยความรวดเร็ว

ปัญหาที่มักพบ
ข้อสันนิษฐาน
ปัญหาที่ 1 กดสวิทช์ขึ้นไม่ทำงาน
- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดขึ้นชำรุด
- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดขึ้นขาด
- แมกเนติกขึ้นชำรุด
ปัญหาที่ 2 กดสวิทช์ลงไม่ทำงาน
- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดลงชำรุด
- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดลงขาด
- แมกเนติกลงชำรุด
ปัญหาที่ 3 กดขึ้น - ลงไม่ทำงาน
- เกิดจากมอเตอร์ขึ้น - ลงไหม้
- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดขึ้น - ลงชำรุด
- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดขึ้น - ลงขาด
- แมกเนติกขึ้น -ลงชำรุด
ปัญหาที่ 4 กดวิ่งซ้ายไม่ทำงาน
- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดวิ่งซ้ายชำรุด
- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดวิ่งซ้ายขาด
- แมกเนติกวิ่งซ้ายชำรุด
ปัญหาที่ 5 กดวิ่งขวาไม่ทำงาน
- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดวิ่งขวาชำรุด
- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดวิ่งขวาขาด
- แมกเนติกวิ่งขวาชำรุด
ปัญหาที่ 6 กดวิ่งซ้าย - ขวาไม่ทำงาน
- เกิดจากมอเตอร์วิ่งซ้าย - ขวาไหม้
- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดวิ่งซ้าย - ขวาชำรุด
- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดวิ่งซ้าย - ขวาขาด
- แมกเนติกวิ่งซ้าย - ขวาชำรุด
ปัญหาที่ 7 กดเดินหน้าไม่ทำงาน
- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดเดินหน้าชำรุด
- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดเดินหน้าขาด
- แมกเนติกเดินหน้าชำรุด
ปัญหาที่ 8 กดถอยหลังไม่ทำงาน
- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดถอยหลังชำรุด
- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดถอยหลังขาด
- แมกเนติกถอยหลังชำรุด
ปัญหาที่ 9 กดเดินหน้า - ถอยหลังไม่ทำงาน
- เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดเดินหน้า - ถอยหลังชำรุด
- เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดเดินหน้า - ถอยหลังขาด
- แมกเนติกเดินหน้า - ถอยหลังชำรุด
ปัญหาที่ 10 เครนทั้งระบบไม่ทำงาน
- ชุดเมนสายไฟเข้าตู้คอนโทรลชำรุด, ฟิวส์ขาด, เบรกเกอร์ทริปหรือไฟฟ้าตก
- แปรงถ่านของชุดดึงไฟหมด หรือทองแดงของแปรงถ่านข้างใด ข้างหนึ่งไม่สัมผัสกับราง HIGH TRO REEL
ปัญหาที่ 11 มอเตอร์มีเสียงคราง
- ควรหยุดการใช้งานทันที เนื่องจากไฟเข้าไม่ครบเฟส ถ้าใช้งานต่อมอเตอร์อาจไหม้ได้
ปัญหาที่ 12 เครนเดินกลับทิศทาง
จากขึ้นเป็นลง จากลงเป็นขึ้น
- ควรกลับเฟสไฟทันที เนื่องจาก LIMIT SWITCH จะไม่ทำงาน ถ้าฝืนใช้อาจทำให้ MOTOR HOUSING แตก (กรณีรอกโซ่) ถ้าเป็นรอกสลิงชุดตะขอจะชน DRUM

2. ข้อสันนิษฐานปัญหาทางด้าน MECHANIC

ปัญหาที่มักพบ
ข้อสันนิษฐาน
ปัญหาที่ 1 เครนวิ่งมีเสียงดัง บริเวณกล่องล้อ
- ลูกปืนชำรุด
- ล้อเครนเบียดกับราง SQ.BAR
- ระบบเฟืองขับ + เฟืองตาม มีปัญหา
ปัญหาที่ 2 เวลายกของแล้วไหล หรือเดินหน้า ถอยหลังม
- ระยะผ้าเบรคไม่ได้
- ถอยหลังมีเสียงดังที่เบรค
- ผ้าเบรคหมด
ปัญหาที่ 3 มีควันออกที่มอเตอร์
- ผ้าเบรคหมด
- มีน้ำมัน หรือ จารบี แทรกซึมเข้าทาง ROTOR
- มอเตอร์ไหม้
ปัญหาที่ 4 มีเสียงดังในห้องเกียร์
- น้ำมันห้องเกียร์หมด
- ชุดเฟืองมีการแตกหัก เนื่องจากยกน้ำหนักเกิน

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลหรือข้อแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เค.ซี.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
            ติดต่อ ฝ่าย SERVICE โทรศัพท์ 02 - 9791400 - 8 โทรสาร 02 - 9791399

3. ข้อมูลอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม
รายละเอียด
1. ห้องมอเตอร์
ตัวมอเตอร์แบบอลูมิเนียมอัลลอย มีนำหนักเบา มีครีบระบายความร้อนได้สูงสุด 40% แม้อยู่ในที่อับ โครงสร้างจะทนต่อ การกัดกร่อนทางด้านเคมีและกระแสไฟฟ้า (ฝุ่น, ละอองน้ำ) มอเตอร์หุ้มปิดมิดชิดและมอเตอร์แบบ IP - 55
2. ชุดเบรคมอเตอร์
ชุดมอเตอร์เป็นแผ่นจาน ( R.O.C.NO.27417 ) ทนทาน ไม่ต้องปรับแต่ง ทำให้ไม่มีมลภาวะและไม่จำเป็นต้องดูแลมาก มีเบรคอัตโนมัติเมื่อไฟดับ
3. ชุดลิมิทสวิทช์
เป็นชุดป้องกันการยกน้ำหนักเกิน (Mechanical overload limit) หรือ Weighting limit switch โดยจะตัดการทำงานเมื่อยกขึ้นสุดและลงสุด มีระยะปรับแต่งตำแหน่งได้
4. ชุดป้องกันระบบเบรค
ชุดเบรคจะมี 2 ระบบ คือ จะตัดการทำงานขึ้น - ลง ภายในประกอบด้วยชุดเฟืองเกียร์ที่ทำจากเหล็กหล่อเหนียว
5. หม้อแปลง
ชุดหม้อแปลงไฟฟ้าควบคุมแรงดันต่ำ 24V (1 kw/ชุด) หรือ 48V (3 kw/ชุด) จะมีชุดป้องกันการลัดวงจร
6. ชุดแมกเนติกช่วย
ชุดแมกเนติกช่วย ออกแบบให้มีประสิทธิ์ภาพสูง และจะเป็นตัวตัดไฟเข้าเบรคเกอร์
7. ชุดป้องกันการสลับเฟส
เป็นชุดป้องกันการต่อไฟผิดเฟสที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันอันตรายต่อชุดเครนและระบบมอเตอร์