เยี่ยมชมโรงผลิตเครนที่ได้มาตรฐานสากล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอาจารย์ พร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เยี่ยมชมโรงผลิตเครนที่ได้มาตรฐานสากลเข้าร่วมเยี่ยมชมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้