ชมรมอุตสาหกรรมลาดหลุมแก้วเยี่ยมชมโรงงาน

ชมรมอุตสาหกรรมลาดหลุมแก้วเยี่ยมชมโรงงาน
"บรรยายโรงผลิตเครนในโรงงานให้กับชมรมอุตสาหกรรมลาดหลุมแก้ว"
"นำเสนอสินค้ารอกในโรงงานให้กับชมรมอุตสาหกรรมลาดหลุมแก้ว"
"บรรยายการใช้เหล็กผลิตเครนในโรงงานให้กับชมรมอุตสาหกรรมลาดหลุมแก้ว"