ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดเกาะ

คุณพัฒนาและครอบครัวร่วม ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดเกาะ