ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี

คุณพัฒนาและครอบครัวร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี