ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

คุณพัฒนาและครอบครัวร่วม ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์