ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพุทธยาน (ดอยอินทรีย์)

คุณพัฒนาและครอบครัวร่วม ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพุทธยาน (ดอยอินทรีย์)