ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดถ้ำโพธิญาณ

คุณพัฒนาและครอบครัวร่วม ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดถ้ำโพธิญาณ