ถวายหนังสือสวดมนต์ ณ วัดอัมพวัน

คุณพัฒนาและครอบครัว ถวายหนังสือสวดมนต์ ณ วัดอัมพวัน