งานทำบุญประจำปี บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รวมภาพงานทำบุญประจำปี บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด