แจกถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

รวมภาพบริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด แจกถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี