ถวายข้าวสารแด่พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์

บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ถวายข้าวสารแด่พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 300 ถุง