ถวายดอกกล้วยไม้และดอกบัว ณ วัดสิงห์

บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ถวายดอกกล้วยไม้และดอกบัว ณ วัดสิงห์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี