ทอดกฐินสามัคคีวัดในเขตอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทอดกฐินสามัคคีวัดในเขตอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี