ทำบุญเปิดหอพระ สำหรับพนักงานบริษัท เค.ซี.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

งานทำบุญเปิดหอพระ สำหรับพนักงานบริษัท เค.ซี.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไว้สำหรับไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ