ทำบุญใส่บาตรเทศกาลวันออกพรรษาวัดในเขตอำเภอสามโคก

บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำบุญใส่บาตรเทศกาลวันออกพรรษาวัดในเขตอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี