สวดมนต์เติมสุขให้พนักงาน บริษัท เค.ซี.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เค.ซี.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นำพนักงานร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ เจริญสติ เป็นประจำ