งานทำบุญบริษัท ครบรอบ 25 ปี 2566

บริษัท เค.ซี.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดงานทำบุญบริษัท ครบรอบ 25 ปี